MUUD MATERJALID

2020/2021

Lions Club Viimsi Ranna poolt saadud preemiaraha viis Viimsi Kooli 1.c klassi oma esimesele matkale. 

Päev möödus Tsitre puude rajal õppides, mängides ja piknikku pidades. Metsakoolist saadi retkejuht, kes jagas palju teadmisi sealsetest puudest, taimedest ja loomadest. Matka haripunkt oli mereäärne vaatetorn, mille otsa ronides jäi silmapiir kaugustesse ning sai vaadelda mereäärsete lindude toimetamist.

Pärast pikka distantsõpet oli see klassi lastele äärmiselt kosutav ja energiast pakatav retk. 1.c klassi lapsed tänavad selle võimaluse eest ja ootavad juba huviga uut väljasõitu.

Tunnustus 1c klassile

Lions Club Viimsi Ranna on mitmeid kordi toetanud Rohelise Kooli programmi raames  keskkonnaalaseid tegevusi Viimsi Koolis. Sellel aastal sai toestuse 1c klass –  keskkonnaalase tegevuse ja õuesõppe edasiseks edendamiseks Toetuse andis üle president Maila Rikken.

PRPOJEKTIPÄEVA töölehed

KOKKUVÕTTED eesmärkidest tehtud

1.- 3 . klass pildid leiab https://padlet.com/dejandelev/nia05nknmy0okt7q

2019/2020 TÖF

Kevadest on saanud sügis ja kokkuvõtted on selgunud. Parimad selgitas välja Viimsi Lions naisteklubi. Parimateks osutusid 3 f, 8c ja 8 f klass. Iga klass sai rahalise preemia, et oma tegevust ka sellel aastal korraldada. Preemiad andis koolile üle pr. Maila Rikken ja klassidele projekti korraldajad Peeter Sipelgas ja Kersti Ojassalu

See tuleb taas – 26. septembril 2019 Viimsi Koolis! Viimsi Kool on taaskord üheks killukeseks mosaiigis Teadlaste Öö festivali (edaspidi TÖF) korraldamisel. Tegemist on Eesti ja kogu Baltikumi suurima teadust populariseeriva üritusega, mis sai alguse 2005. aastal Euroopa Komisjoni algatusel ja toimub juba 14. korda ja peateemaks on „101 eksperimenti“.

Sellel aastal soovime kaasata igat Viimsi Kooli õpilast ja töötajat ning loomulikult on oodatud lapsevanemad jt kogukonna liikmed. Muudame senist TÖFi korralduse formaati, et leida üles meie inimeste väärt ideed, millel on positiivne eesmärk või väljund, mis elu paremaks muudaks nii Viimsi Koolis kui ka kogukonnas.

Mida me tahame ära teha?
Kas tänaste teadmistega saame kujundada tulevikku? Mida on vaja teha selleks, et meie koduvald (Viimsi vald) oleks ka 200 aasta pärast innovaatiline, turvaline ja kestlik omavalitsus? Muutustega ei tule alustada homme, vaid täna ja igaüks meist saab teha midagi tuleviku heaks.

Kes, mida ja kuidas? – sellele saamegi vastused TÖFi raames korraldataval üritusel Viimsi Koolis!

26. septembril 2019 kell 9.00-11.00 toimuvad klassides keskkonna ja kestliku arengu teemalised ideelaborid, kus sõelutakse välja igas klassis 1-2 eesmärki koos tegevuskavaga, mis tuleb õppeaasta jooksul ellu viia ja ikka selleks, et leida tasakaal planeedi piiratud ökoloogiliste ressursside ja inimeste heaolu loomisel vahel.

Eesmärgi saavutamiseks läbiviidavad tegevused tuleb digitaliseerida ja pilves talletada.
Õppeaasta lõpus teeme kokkuvõtte eesmärkide saavutamiseks tehtud tegevustest ja loomulikult on välja pandud parimatele teostajatele auhinnad.

TÖFi temaatika haakub suurepäraselt Rohelise kooli programmiga ning aitab kujundada õpilaste üld- ja valdkonnapädevusi. Tegevuste kaust:

https://drive.google.com/drive/folders/1jnu1pp68eyO4rUrdPjtIyp_LZ-1yqWEM?usp=sharing

26. septembril kell 9.00-11.00 töötasid  klassides samaaegselt ideelaborid

Keskendusime  kestliku arengu eesmärkidele, millest  iga klass valis välja ühe kestliku arengu eesmärgi ja töötas välja oma klassi tegevuskava , mida hakatakse seda õppeaasta jooksul ellu viima.

Kevadel teeme kokkuvõtted klasside tegevustest ja autasustame klassiastmete parimaid tegutsejaid ning tunneme kindlasti rõõmu selle üle, et igaüks meist on andnud oma panuse, et leida tasakaal planeedi piiratud ökoloogiliste ressursside ja inimeste heaolu loomisel vahel.

Klasside lubadused

KLASSLUBADUSEDKestliku arengu eesmärk
1a• Võtame taaskasutusse klassis eraldi karbi paberile, pudelitele ja muule prügile.
• Teeme karpidele taaskasutus paberist sildid.
• Meisterdame taaskasutatavast paberist klassi meelde tuletavad plakatid, et prügi tuleks panna õigesse kasti.
• Kui taara või paberikast saavad täis, viime ja tühjendame need kastid koos taaraautomaati või paberi&papi konteinerisse.
• Joonistame paberilehed täis, enne kui uue võtame.
• Enne uue paberi võtmist mõtlen mitu korda, kas mul on seda ikka vaja.
• Kasutame võimalikult palju korduvkasutatavaid pudeleid ja püüame vältida plastik/plekkpudelite kasutamist koolis
PRÜGI SORTEERIMINE
1b  
1c  
1d  
1e  
2a  
2b• Kustutan tuled garderoobis, WC-s, esikus, vahetunni ajal klassis, kooli koridoris.  
• Tõmbame klassis üles rulood, et päevavalgus klassi paistaks.                                         
• Klassi on vaja panna andurid, mis fikseeriks ära liikumise ja tuled kustuksid, kui kedagi klassis ei ole.
ENERGIA SÄÄSTMINE
2cMinitantsuvahetundide korraldamine oma koduklassisTERVIS JA HEAOLU
2d  
2e  
2fEi kasuta plastikust nõusid ja kõrsi!
Garderoobist ja wc-st lahkudes kustutan ALATI tule!
Hambaid pestes ei jäta vett jooksma!Sorteerime prügi ja viime taara taaraautomaati!Kasutame korduvkasutatavaid veepudeleid!
Liigume võimalikult palju jalgsi ja jalgrattaga!  
PRÜGI JA JÄÄTMED TERVIS JA HEAOLU  
2g  
3aKOOL: Säästmine
Kustutan tuled, kui lahkun ruumist (garderoob, klassiruum, esik) või hetkel valgust ei vaja.Säästan paberit. Vihikusse kirjutan järjest lehed täis, joonistan lehe mõlemale poolele, kasutan joonistamiseks praakpaberit või ühelt poolt paljundatud paberit.Sööklas võtan toitu ainult nii palju, kui jaksan ära süüa. Vajadusel võtan juurde. Tänu sellele ei teki nii palju toidujäätmeid.Kunstitundides ei raiska värvilist paberit, lõikan tükke paberi äärest.Ei raiska asjatult vett. Kui seebitan käsi, siis panen kraani kinni.Säästan enda ja teiste tervist. Toitun tervislikult ja liigun. Säästan õpetaja närve.Võimalusel käin jala või rattaga koolis.Kannan vahetusjalanõusid, et hoida kool puhtana.Väldin plastiktooteid ja nätsu närimise asemel söön piparmündikommi. Taaskasutamine Kogume koolis tühjaks joodud taara kokku ja viime taaskasutusse.Kaotatud asjade kastist viime riided taaskasutuskonteinerisse. Väljasõidud, üritused Osalesime ülemaailmsel koristuspäevalÕppekäik kas prügilasse või jäätmejaama. KODU: Kustutan tuled, kui lahkun ruumist (lülitan välja televiisori/arvuti jne, esik, ) või hetkel valgust ei vajaEi raiska asjatult vett. Kui seebitan käsi/pesen hambaid, siis panen kraani kinni.Sorteerin prügi- paber ja papp, klaas, metall, biojäätmed, plastik.Annetan oma vanad, kuid hästi hoitud riided, raamatud ja mööbel taaskasutuskeskusesse.Ostan vaid neid asju, mida sa päriselt vajan.Eelistan vanniskäigu asemel lühikest dušši.  
SÄÄSTEV TOOTMINE JA TARBIMINE
3bPrügi viskame prügikasti ja võimalusel ka sorteerime;Säästame vett;Säästame elektrit (ruumist lahkudes kustutame alati tuled)Hoiame oma tervist (võimalusel tulen kooli või lähen koolist jala koju)Viin minule mitte vajalikud esemed taaskasutusse;Toitu tõstan vastavalt vajadusele- alati saab juurde; Käelistes tegevustes olen kokkuhoidlik paberi kasutusel.SÄÄSTEV TOOTMINE JA TARBIMINE
3cTaaskasutame asju. Anname mänguasjad   ära Ostame vähem asjuTarbime vähem plastikutSäästame loodust. Prügi sorteerimineKasutame enda poekotteSäästame energiat. Kustutame garderoobis tuledKasuta ühistransporti ja ratastKasuta vähem elektriseadmeidOtsida infot raamatutest, mitte telefonistKäia rohkem õuesKasuta elektrit, kui vajaBio kütus  SÄÄSTEV TOOTMINE JA TARBIMINE JÄTKUSUUTLIK ENERGI
   
4a● Jälgime vee kasutust koolis ja oma kodudes. Ei jäta kraani tilkuma. Hambaid või juukseid pestes keerame vee kinni. (+ tõstame kodus ka emade-isade teadlikkust sellest.)
● Kustutame klassis tuled vahetunnis. Ka garderoobis ei jäta tuld põlema – viimane kustutab. (Iga nädal üks õpilane vastutab tulede kustutamise eest.)                                                                                                            ● Sorteerime prügi – tekitame klassi paberi kogumiseks eraldi kasti ja tühjendame seda paberkonteinerisse. (Iga nädal kaks õpilast vastutavad paberikasti tühjendamise eest.)
● Kogume taarat ja võimalusel ei tekitagi seda – joome kraanivett oma veepudelist.
● Kasutame paberit säästlikult.
● Käime jala, kasutame rulasid, tõukerattaid ja jalgrattaid, ühistransporti, sõidame vähem autoga.
● Hoiame loodust ja eriti puid – ei lõhu puid, ei jäta loodusesse midagi endast maha, käime prügi koristamas, võimalusel istutame puid.
● Vähendame plastprügi tekkimist – ei kasuta joomisel kõrt ega ühekordseid nõusid. (Klassis lastel kappides oma joogitopsid/kruusid – neid saab kasutada ka klassiõhtutel.)
● Elektroonilised vahendid – kodudes kasutame üht vahendit korraga. Nt kui olen telefonis, siis panen arvuti kinni. Ei hoia elektroonilisi seadmeid ooterežiimil, vaid lülitan välja. Võtame laadijad pistikust ära, kui laadimine on lõpetatud.
SÄÄSTEV TOOTMINE JA TARBIMINE
4b    
4cEi kasuta plastikust nõusidKasutame biolagunevaid nõusid või päris nõusid (nt klassiõhtul)Taaskasutame pakendeid (nt joogipudelid)Taaskasutame paberit (ei viska ära, kui teine pool on tühi) Märkame prügi – kui näed prügi kuskil maas, korjad ülesSÄÄSTEV TOOTMINE JA TARBIMINE
4d• Ei kasuta ühekordseid kõrsi
• Hoian prügi käes kuni leian prügikasti, kuhu see visata
• Kui on võimalus, siis tuleb alati prügi sorteerida ja õigesse prügikasti visata
• Kasutame vähem plastikut (ühekordseid nõusid, plastik pakendid) (klassiõhtule saame tulla oma topsi ja taldrikuga)                                              • Taaskasutame riideid. Viime riideid kirbukasse ja ostame ka kirbukalt
• Taaskasutame mänguasju. Viime oma vanad mänguasjad taaskasutuspunktidesse kust need jõuavad lasteni, kes muidu endale mänguasju ei saaks lubada
• Võtan poodi minnes oma koti kaasa ja ei osta poest uut kilekotti (tuletan seda meelde oma vanematele)
• Viime taara taarapunkti (iga pudel loeb, kogume taarat ka koolis)
• Kasutame paberit kahelt poolt (kõik töölehed prindime kahepoolselt ja kunstis saab ära kasutada valesti prinditud töölehti või “sodilehti”)
• Kilekoti asemel kasutada paberkotte
• Ostame ainult seda, mida meil on päriselt vaja (hakkame rohkem tähele panema, mida vanematega poes käies osta ja mida mitte)
• Kasutame värvilisi pabereid säästlikult ja hoiame alles väljalõigatud tükid, et neid järgmine kord kasutada (paneme klassi karbi/aluse kuhu saab koguda värvilise paberi jääke)
PRÜGI SORTEERIMINE JA TAASKASUTAMINE
4e  
4s  
5a  
5b  
5cKasutame plastikpakendeid minimaalselt.Ei joo plastikkõrtest.Hakkame koolis koguma plastikpudeleid ja viime need taarapunkti. Saadudraha läheb klassi rahasse.Sorteerime prügi.Ei viska prügi maha.Kasutame vett mõistlikult.Tarbime elektrit mõistlikult.Toitu ostame nii palju, kui tarvitame.Viime vanad riided taaskasutusse või anname ära kellelegi, kes neid vajab.Kasutame poeskäiguks riidest kotti.Uut asja ostes mõtleme, kas meil on seda tegelikult vaja.Tutvustame säästva tarbimise põhimõtteid oma perele ja sõpradele.Oleme ise säästva tarbijana teistele eeskujuks.SÄÄSTEV TOOTMINE JA TARBIMINE
5d    
5eAutovaba Viimsi Kõik 5e õpilased tulevad kooli jala või jalgrattagaKlassivälistel üritustel käime jala, jalgratta või ühistranspordigaTeeme pere, sugulaste, tuttavate ja koolikaaslaste hulgas teavitustööd ja innustame neid liikuma autota.  7. JÄTKUSUUTLIK ENERGIA  
5s  
   
6a● Me ei puudu ilma tervisliku põhjuseta kehalise kasvatuse tunnist
● Teeme Maailmakoristuspäeval koristatud staadionile koristuse veel enne lume tulekut ja peale lume sulamist
● Aineõpetajate klassidesse paneme taarakastid, kust ära viidud taara raha annetame Eesti tervishoidu (Lastehaigla vms)
● Heategevusega kogutud raha eest ostame Toidupangale (täpne raha kogumise võimalus on veel planeerimisel)
● Aineõpetajatele viime klassi 5 taime ja hoolitseme nende eest
● Klassiüritustel hoidume plastnõudest ja pakenditest
● Võimalusel ei kasuta klassiga väljasõiduks tellitud bussi – liigume ühistranspordiga
● Lülitame välja asjatult põlevad valgustid
● Veedame aega värskes õhus (õuesõppe tunnid, matkad, piknikud)
● Teeme videoid kestva arengu eesmärkide silmas pidamise tähtsusest ja võimalustest
● Me ei suitseta ega tarbi uimastavaid aineid
● Harime endeid tervishoiu ja keskkonna säästmise teemadel
3. TERVIS JA HEAOLU                               7. JÄTKUSUUTLIK ENERGIA
6bEi viska prügi maha. Väldime plastikut ja kasutame korduvkasutatavaid nõusid.Tarbi võimalikult vähe. Käime võimalikult palju jala ja ühistranspordiga. Sorteerige prügiMAA ÖKOSÜSTEEMID
6c  
6dKõik õpikud ja töövihikud peaksid olema samas suuruses.  Siis ei peaks me uute kilekaante peale raha raiskama ja saaksime kasutada vanu.  Veel parem, kui kilekaante asemel leiutatakse mingi loodussõbralikum viis õpikuid ja töövihikuid kaitsta.  Kõik Eesti koolid peaksid ühinema ettepanekuga, et Haridusministeerium kehtestaks kõigile kirjastatavatele õpikutele ja töövihikule ühised mõõdud.   SÄÄSTEV TOOTMINE JA TARBIMINE
6e  
6sKooli puhvetis on smuuti klasspudelis, mille peal on pant,  Võileivad on pakitud kile asemel küpsetuspaberisseTAASKASUTUS  
   
7a  
7bOsaleme rannakoristustalgutel  OOKEANID JA MERED  
7cKogume taarat ja toetame saadud raha eest arengumaade õpilasi ( heateokink)
Loobume omavahelistest loosipakkidest ja teeme kingituse kodutute loomade varjupaigale
Ostame heategevuslaadalt, et toetada Viimsi puuetega lapsi
Paigutame klassi korjanduskarbi 
1. KAOTADA KÕIKJAL VAESUS 2. KATADA NÄLJAHÄDA 4. KVALITEETNE HARIDUS
7d  
7e  
7fKasutada korduvkasutatavaid veepudeleid, termoseid (ei osta plastikpudelites vett või ühekordsetes topsides kohviKasutada ühistransporti, liikuda jalgrattaga ning jalgsi
• Viia taara taarapunkti, võimalusel vajutada “anneta” nuppu
• Ei jäta vett jooksma (nt pead või hambaid pestes)
• Juua kraanivett
• Riided taaskasutada
• Ei kasuta ühekordseid nõusid, kõrsi
• Sorteerime prügi
• Palume õpetajatel kasutada printimist/paljundamist säästlikult (kahepoolselt) ja võimalikult vähe
• Osaleme erinevatel üritustel (maailmakoristuspäev jm)
SÄÄSTEV TOOTMINE JA TARBIMINE      
7s  
8a  
8bEi raiska vett ei viska a prügi merre, ei lase vett joostaVESI    
8c• Hoiame elektrit kokku, tule kooli jala, jalgratta või ühistranspordiga.
• Kui õues on valge, siis lampe ei kasuta.
• Kasuta säästupirne.
• Osta nii palju, kui ära tarbid.
• Loobu ühekordsetest nõudest.
• Ei osta ebavajalikku.
• Prügi sorteerimine.
• Annetame ära asju, mida vaja ei lähe
JÄTKUSUUTLIK ENERGIA,                                        SÄÄSTEV TOOTMINE JA TARBIMINE          
8dHoiame elektrit kokkuTuleme kooli jalgrattaga ,  jala vüi ühistranspordigaKui õues on valge, siis lapmpe ei kasutaKasuta säästupirneOsta nii palju, kui ära tarbidLoobu ühekordsetest nõudestPrügi sorteerimine- koolis oleks taarakastid jne. Ei osta ebavajalikkuAnnetame ära asju, mida vaja ei lähe JÄTKUSUUTLIK ENERGIA SÄÄSTEV TARBIMINE
8e6-8 . Klassi õpilased ehitavad tööõpetuse tundides sorteerimiseks mõeldud prügikastid. Klassijuhatajatundides räägitakse prügi sorteerimise põhimõtetest. Koristusfirmat informeeritakse samuti prügi sorteerimise vajadusest.PRÜGI SORTEERIMINE    
8s  
9a• Kilekottide asemel riidest kotid
• Ostud mõtlen läbi, ei tarbi arutult – nimekiri ostudest, mis jätsin tegemata,  ostutśekid kokku korjata                                 
• Riide taaskasutusse või anneteada abivajajatele, taaskasutus, kaupade, esemete korduvkasutus
• Prügi sorteerimine, mikroprügi
• Elektriautod, ühistransport, jalgratas, jalgsi liikumine
• Taara korjamine ja taaskasutus – summa
• Regulaarne kooliümbruse koristus
SÄÄSTEV TOOTMINE JA TARBIMINE      
9bKasutada koolis vähem paberit  
9c  
9dOktoober- paberi säästmine, Kodus sorteerida paberit/pappiKLIIMAMUUTUSED  
9ftõstan koolisööki pigem vähem taldrikule kui et ära viskansorteerin paberi, taara ja ohtlikud jäätmed eraldi. Kui võimalik sõidan jalgratta või ühistranspordiga. Osaleda prügikoristuspäeval, igaüks koristab oma koduOsalen kooliaia rajamiselMetsaistutamine kevadel (RMK)Väldime nt jõulupeol ühekordsete nõude kasutamistEi osta plastikust joogikõrsiKlassist lahkudes kustutan tuleEi osta kilekotteKirjutan mõlemale paberi poolele  JÄTKUSUUTLIK ENERGIA,                                        SÄÄSTEV TOOTMINE JA TARBIMINE    
9e