Tegevused 2018-2019

APRILL ON TERVISEKUU

17.04. Töötuba ” Küpsetised ilma nisu ja rukkita”

02.04.  Õpetajate toas saab pärnaõie teed ja Ivi õpetab/abistab vitamiine kevadeks kasvatama panna

Aprill on meie koolis tevisekuu. tegevusi organiseerib tervisenõukogu

http://www.viimsi.edu.ee/index.php?id=78991

Tervisekuu tegemisi pildis:

4.04.2019 LOENG:

Eelmise aasta KiVa rahulolu kokkuvõttest oli koolile tagasisidena peamine murekoht küberkiusamine. Küberkiusamiste konfliktide ja juhtimite lahendamine on aktuaalne ka sel aastal. Teemale  mõtlemiseks ja toe jagamiseks toimus 4.aprillil koolitus lapsevanematele, mille eesmärk oli juhtida vanemat oma lapse toetamisel, kuidas last suunata elektrooniliste suhtlusvahendite ja –keskkonde turvalisel kasutusel. Kui täiskasvanud eristavad pärismaailma digitaalsest maailmast, siis laste jaoks on Internet ja igapäevane elu võrdväärse tähendusega. Laste jaoks ei eksisteeri mõistet in real life. Online elu ongi igapäevane elu.

Koolitaja Triin-Ketlin Siska jagas mõtteid ja näpunäiteid, millal ja millest lapsega rääkida. Lisaks sõltuvuse temaatikale, tuleb ette konflikte ning kiusamist Internetis, mis võib viia selleni, et laps hakkab suhtlust kooli või vanematega vältima. Koolitaja jagas kuulajatega erinevaid soovitusi ja materjale, et olla teadlikum lapsevanem kiusu ennetusel või sellega tegelemisel. Levinumate õpetusviisidele kõrval saab tark täiskasvanu lapsele õpetada ka kiusamisega toime tulemiseks „udutamistehnikat“ ja „katkise grammofoni tehnikat“.

Märtsi tegevused

18.03.2019 toimus 1. klassidele ning 2.-5. väikeklassidele suutervise loeng, millega sai avastardi Viimsi Koolis toimuv tervisekuu.
Suutervis on oluline osa inimese üldtervisesest ja igapäevasest heaolutundest. Terve suu võimaldab meil rääkida, süüa ja suhelda ilma ebamugavustunde või häbita. Halb suuõõnetervis mõjutab nii lapse füüsilist kui ka emotsionaalset arengut ja pärsib mitmekordselt tema aktiivsust võrreldes tervete hammastega lapsega. Arvestades, et riskikäitumine algab enamasti just koolieas, on koolide tervisepoliitikal tähtis roll lapse arengus ja heaolus.
Loengus käsitletavad teemad:
– suubakterite ja hambakaariese olemus ning toitumisharjumuste tähtsus
– suuhügieeni tähtsus, tehnika ja abivahendid
Kõik loengus osalejad said ka tunnistuse kus on kirjas hammaste hooldamise reeglid.
Rohkem infot hammaste tervishoiu kohta leiab aadressilt http://www.suukool.ee

SÕBRAPÄEV

Sõbrapäeva hommikut alustati eelmise aasta ÕE õpilaseste algatusega, millesse on kaasatud kogu kool ka sel aastal. Hommikutervituse ajal ootasid kooli maskotid ning T.O.R.E vants õpilasi ja õpetajaid. Koos tervitustega jagasid nad kaarte, mille ühele poolele on kirjutatud üks hea ja inspireeriv märkamine, nt: “Oled väärt koolikaaslane” ning teisel pool on kirjas, et kingi kaart edasi järgmisele inimesele. Kaartide jagamine toimub terve koolipäeva jooksul. Üritus toimub toetamaks KIVA ja T.O.R.E programmi.

Eesmärk:

muuta õpilasi avatumaks ja julgustada kaaslasi märkama,
öelda üksteisele rohkem häid sõnu,
hoida hoolimise väärtust.

Sõbrapäeva ja sõbrakuu tegevusteks on veel T.O.R.E õpilaste video “Kuidas paljundab koolirõõmu Viimsi koolipere” ning klassides valitakse sõbralik poiss ning tüdruk. ÕE õpilased toimetavad sõbrapäeval postkontoris, lisaks korraldavad algusega kell 14 aulas 1.-5. klassidele sõbrapäeva disko. Päevas on veel teisigi meeleolukaid klasside ühisettevõtmisi.

Üheksandate klasside õpilased üllatasid õpetajaid sõbrapäeval mitu korda.
Hommikul võttis õpetajaid vastu sadade südametega kaunistatud õpetajatetuba. Kõik, kes sealt tundi läksid, said kaasa südamliku tunde. Keskpäeval üllatasid õpilased imemaitsvate südamekujuliste tortidega.
Suur tänu armsatele üheksandikele, kes õpetajatele päeva meeldejäävaks tegid ja kes järjekordselt tõestasid, et suudavad hoida kooli vanima lennu väärikat positsiooni.

Südapäeval kogunevad südameis õpetajad õpetajate tuppa ühispildile ja meeleolukat hetke nautima.

8.- 9. klasside talispordipäevad

10.-11.02.2019 toimusid Kuutsemäel 9. klasside talispordipäevad. Eestimaa heitliku talve ilmaolusid trotsis kahel päeval kokku 87 spordihuvilist 9. klassi õpilast.

Suur tänu korraldajatele Kirke Aitsenile ja Eve Ottile!

17.-18.02 8 klassid Kuutsemäel! Aitäh korraldajad- Karin Keert ja Liisi Leppik!

Turvalise interneti päeva tähistamine koolis

5. veebruaril tähistasime koolis Turvalise Interneti päeva. Päeva jooksul oli kõikide huvilistel võimalus QR koodide kaudu vaadata ja lugeda erinevaid internetiturvalisuse teemasid. 9-ndate klasside huvilistele toimusid töötoad, mille teemaks oli virtuaalreaalsus. Töötoas osalejad katsetasid ise virtuaalkeskkonna loomist ning said siis selles keskkonnas ka hiljem ringi vaadata. Töötoa viisid läbi TÜ arvutiteaduse instituudi tudengid Noored Koodi programmi raames.

Lisaks toimus kooliperele viktoriin, mille parimad kooliastmeti on:
I kooliaste Rasmus Vainio 1e
II kooliaste Melvin Teepere 5a
III kooliaste: Ronja Voog 7e

Kõige aktiivsemalt viktoriinil osalenud klassi auhind läheb 1e ja 7e klassile!
Õpetajatest teadis kõige rohkem õigeid vastuseid Krista Putrolainen

NOVEMBER ON TUNNETEKUU

Tunnete kuu sai läbi

Novembris, aasta kõige pimedamal ajal, tõstis KiVa ja T.O.R.E. ühisprojekt fookusesse tunnetest rääkimise, kirjutamise, vaatamise. Samuti olid väljakutsed tunnete kujutamisel ja märkamisel. Tunnetekuu kokkuvõtteks on jäänud hinge tunnetega seotud äratundmised, oleme saanud taas rikkamaks teadmistega, mis puudutavad emotsioone ja vaimse tervisega seotud küsimusi ning seintele jäävad veel mõneks ajaks näoilmed meie tunnetepaletist. Aitäh kõigile panustajatele!

ÕPETAJATELE