Tegevused 2019-2020

Kas popp on ikka popp?


Veebruaris õppisid 5. klassi õpilased kodunduse tundides õpetaja Kairy Nahjuri juhendamisel , milline info peab tarbija jaoks kirjas olema toidupakendil. Tehti selgeks mõisted „Parim enne“ ja Kõlblik kuni“. Iga õpilane tõi tundi kaasa ühe laste hulgas popi maiustuse pakendi , mida siis lähemalt uurida. Ülesande lahendamise käigus selgus, et kõikide maiustuste puhul ei olegi võimalik teada saada, millises riigis on need valmistatud. Üllatusi pakkus ka toidu koostisosade arv. Lisaks arvutati tooteinfo põhjal välja toiduaine suhkrusisalduse ning iga õpilane sai ise otsustada, kas popp on ikka popp… Aitäh, õpetaja Kairy

Viimsi Kool on vastu võetud Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikku! Liikuma Kutsuva Kooli võrgustiku tegevusi toetatakse 2020-2023 aastatel Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste 2014–2021 programmist „Local Development and Poverty Reduction“, kaasrahastaja on Sotsiaalministeerium ning projekti omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.https://www.liikumakutsuvkool.ee/

Viimsi Kooli Tervisenõukogu sai aasta terviseteo nominatsiooni!

28.11 toimus kodanikupäeva valguses Arvo Pärdi keskuses Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK), Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL), Kodukant Harjumaa ning Harjumaa Leader tegevusgruppide koostöös Harjumaa Aasta Tegijad 2019 tunnustussündmus, kus märgiti ära ka meie, Viimsi Kooli Tervisenõukogu aasta terviseteo nominatsioon.

Suur-suur tänu Viimsi Kooli klassijuhatajatele, et te meiega koos oma noori innustate Tervisekuu(de) üritustest osa võtma ning ka ise nii neile kui meile nõu ja jõuga toeks olete!

Juba järgmisel nädalal, alates 9.12, jätkuvad 6.klasside pop-up võistlused kell 12.05 raamatukogu ees.
 

SINU KÄED PÄÄSTAVAD ELU!

16. oktoobril tähistab Tallinna Tervishoiu Kõrgkool üle-euroopalisel südame taaskäivitamise päeval oma 79. aastapäeva, viies erinevates Eesti asutustes läbi praktilisi elustamis- ja esmaabivõtteid õpetavaid koolitusi “Sinu käed päästavad elu”. Nad tulevad ka Viimsi Kooli.
Elustamis- ja esmaabikoolituse sarja “Sinu käed päästavad elu” läbiviimisega alustas Tallinna Tervishoiu Kõrgkool juba 2018 aasta jaanuaris, eesmärgiga kinkida Eestile 100. sünnipäeva puhul 1000 koolituse läbinud inimest. Praeguseks on algselt seatud eesmärk täidetud mitmekordselt – koolituse läbimist kinnitavaid tõendeid on jagatud välja enam kui 2400 (seisuga oktoober 2018).
Koolituse käigus saavad huvilised kaasaegsete mannekeenide abil kõrgkooli õppejõudude ja üliõpilaste juhendamisel õppida, kuidas teha õigesti südamemassaaži. “Sinu käed päästavad elu” projektijuhi Piret Gildeni sõnul on elustamisvõtete õpetamine olulise tähtsusega, sest Eestis sureb igal aastal tunnistajate juuresolekul südame äkksurma ligikaudu 700 inimest. “Enne kiirabi saabumist alustatakse elustamisvõtetega ainult 35 protsendil juhtudest ja kui enne kiirabi saabumist ei tehta midagi, on ellujäämise võimalus kõigest alla 10 protsendi,” täpshttps://vktervisenoukogu.wordpress.com/2019/10/16/sinu-kaed-paastavad-elu/?fbclid=IwAR2R4QLccOWXOHhTGfcp2i_efynOK9mBaNrCHNkS7GInSkhF4XjyVxrt80Mustas Piret Gilden. (https://bit.ly/2ndSFTi) Viimsi Koolis osalevad antud koolitustel 7. ja 8. klassid. https://vktervisenoukogu.wordpress.com/2019/10/16/sinu-kaed-paastavad-elu/?fbclid=IwAR2R4QLccOWXOHhTGfcp2i_efynOK9mBaNrCHNkS7GInSkhF4XjyVxrt80M

Endomondo Challenge on täies hoos!

Liituge ise ja kutsuge ka kõik õpilased osalema. Osaleda saab neljas kategoorias:

  • Jooksmine (läbitud kilomeetrid)
  • Kõndimine (läbitud kilomeetrid)
  • Rattasõit (läbitud kilomeetrid)
  • Aktiivsed minutid (kõik ülejäänud spordialad)

Liitumiseks skaneeri plakatil olevad QR koode või leia vajalikud lingid lehelt https://docs.google.com/document/d/1MuOkv3SC4LhCmVOJlCckVIK9FHHbPF1gxzhsHY5ailM/edit?usp=sharing

9.klassidele suunatud riskikoolitus “Georg ja Kaspar”

2. oktoobril käis 9.klassidele tõsielulistele lugudele toetudes rääkimas Märt Treier. Koolituse peateemaks olid noored ja alkohol. Räägiti, kuidas noored tähistavad tähtpäevi ja millised on tagajärjed. Näitena toodi välja Kaspari ja Georgi lugu, millest ka koolituse nimi. https://vktervisenoukogu.wordpress.com/2019/10/

Oktoober on 8.-9.klasside tervisekuu

9.klassideletoimus vahetunnis pop-up challenge’itest, kus omavahel võisteldi erinevates ülesannetes:
* Kätekõverdused 1 minuti jooksul
* Kükid 1 minuti jooksul
* Kõhulihased 1 minuti jooksul
* Plank, 1 jalg ja 1 käsi üleval
* Pika joonlaua hoidmine paaris, nägudega üksteise poole

Suur aitäh kõigile, kes osalesid, eriti aktiivsetele klassijuhatajtele, kes ka ise kaasa lõid!

E-külalistund “Kuidas end ärevuse korral aidata”

18. septembril 2019 3. tunni ajal  osalesid mitmed Viimsi Kooli  klassid  e-külalistunnis „Kuidas end ärevuse korral aidata?“  Tunni viis läbi kliiniline psühholoog Ailen Suurtee https://vktervisenoukogu.wordpress.com/2019/09/19/e-kulalistund-kuidas-end-arevuse-korral-aidata/