TERVIS JA HEAOLU

Tervise ja heaolu teemaga tegeleb koolis peamiselt TERVISENÕUKOGU.

Tervisenõukigu tegevustest annab ülevaate https://vktervisenoukogu.wordpress.com/

Tervisenõukogu tegevuse eesmärgid:

  1. hoida silma peal kooli füüsilist ja vaimset tervist puudutaval keskkonnal
  2.  aidata muuta tervislikumaks  kooli keskkond
  3. pakkuda võimalusi nii õpilastele kui õpetajatele osa saada terviseteemalistest ettevõtmistest.
  4. korraldada üks kord õppeaastas intensiivsemate terviseteemaliste ettevõtmistega tervisekuu.

2018/2019 õppeaasta moto: Läbi aasta tervislikuma elukeskkonna poole!

TEGEVUSED

Sel õppeaastal pakume kõikidele klassidele võimalust osaleda läbi õppeaasta kestvas tervisekäitumist propageerivas võistlusmängus.

Õppeaasta jooksul saab klassiga teha 5 terviseteemalist üritust:
Teemadeks on:

  • tervislik toit;
  • vaimne tervis;
  • liikumine looduses (matk); (siia alla ei lähe ülekooliline spordipäev)
  • tervislik elukeskkond (sisekeskkond, õpikeskkond, õuekeskkond, taaskasutus, heategevus jne);
  • talisport.