Tegevused 2019- 2020

Läänemere kohta võib õppida erinevaid meetodeid kasutades- veebiviktoriin.

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt kasutab ühe meetodina ka rahvusvahelist Läänemere veebiviktoriini, mida kooliõpetajad saavad hõlpsasti oma tunnikavasse liita.  

Viktoriin on rahvusvaheline ja seetõttu saavad osalejad arendada ka oma inglise keele oskust, sest kindlasti leiab igaüks midagi uut oma sõnavarasse. Teisalt võimaldab veebiviktoriin arendada õpilaste iseseisvat info otsimise oskust, mille abil saab osaleja iga kord veidi paremaks uurijaks.

Tänavu osales viktoriinis üle 1250 õpilase.

Täpsem statistika, auhindade võitjad ja õiged vastused avaldame jaanuaris BSP kodulehel: bsp.tartuloodusmaja.ee

Siniallikaid vaatamas

5e ja 5s käisid 11. detsembril Saula Siniallikaid vaatamas ja Viikingite külas. Saadi teada, miks on allikad erinevat värvi, millal on karta, et haldjas Tölp su ära viib, miks kobras tammi ehitab, kust algab Pirita jõgi, mis on grifoon ja millised olid viikingite laevad ning elumajad. Õppekäigu organiseeris Meri Heinsalu

Paljassaare reoveepuhastusjaama külastus

Sügisemestril käisid 9. klassid ekskursioonil Paljassaare reoveepuhastusjaamas. Puhastustsükkel kestab 24 tundi ja lõpuks Tallinna lahte suunatav vesi on puhtam kui merevesi.
Saadi teada, et kuidas on seotud puhastusjaam ja olümpiamängude purjeregatt Tallinnas, mida põnevat vee filtreerimisel leitud on, miks peab vett õhustama, milleks kasutatakse jaamas toodetud biogaasi ja aktiivmuda, samuti seda, millistes ametites Paljassaares töötada saab.
Külaskäigud organiseeris Meri Heinsalu.

Veeteemaline õppereis

5. klassid käisid 11. septembril veeteemalisel õppeeksursioonil Kostivere karstialal, Jägala joa ja Linnamäe HEJ juures. Vesi on 5. klassi loodusõpetuse ainekava esimene teema.
Õpilasi juhendasid Ubari Loodustarkuse Keskuse töötajad. Ühtlasi tehti ka sissejuhatus 20. septembril toimuvale maailmakoristuspäevale, aidates naabervalda puhtamaks muuta. Õppekäigu korraldas Meri Heinsalu.