MERI JA RANNIK

Teema käsitlemise eesmärkideks on suurendada õpilaste teadlikkust keskkonnaprobleemidest Läänemere piirkonnas ning arendada õpilaste oskusi uurida keskkonnamuutusi. Noori julgustatakse aktiivselt osalema jätkusuutlikus arengus. Läänemere Projekti raames on loodud rahvusvaheline koolide ja teadusasutuste võrgustik, korraldatakse ühiseid tegevusi ja sündmusi ning antakse välja erinevaid õppematerjale.