GLOBAALNE KODAKONDSUS

global_citizenship_1_

Globaalne kodakondsuse teema käsitlemine  innustab õpilasi  analüüsima, arendama ja väljendama oma väärtushinnanguid ja arvamusi, kuulates ja austades samas teiste inimeste seisukohti.

Tegevuste  käigus arenevad õpilaste oskused ja teadmised õiglasest ja jätkusuutlikust maailmast ning kujunevad seda toetavad väärtushinnangud ehk õpilased

  • On teadlikud laiemast maailmast ja isiklikust rollist maailmakodanikuna;
  • Austavad ja hindavad mitmekesisust;
  • Mõistavad, kuidas maailm toimib;
  • Taunivad sotsiaalset ebavõrdsust;
  • On valmis tegutsema, et muuta maailma õiglasemaks ja jätkusuutlikumaks;
  • Vastutavad oma tegude eest.