ELURIKKUS JA LOODUS

 

Elurikkus on eluvormide mitmekesisus koosluses või kogu Maal. Maailmas on kirjeldatud umbes 1,8 miljonit liiki

  • Tänu elurikkusele on meil toit, puhas vesi, õhk ja viljakas muld.

Hinnatakse, et inimtegevuse tõttu kaovad liigid 100–1000 korda kiiremini, kui see juhtuks looduslikult.

  • Projekti eesmärk: projekt Suur taimejaht“, mida rahastabToyota Europe, toetab Rohelise kooli programmis elurikkuse teema käsitlemist. Lapsed vaatlevad ja uurivad elusloodust. Eriline tähelepanu on liikide omavahelistel seostel.  Projekti üheks eesmärgiks on, et lapsed uuriksid loodust nagu väikesed teadlased. Selleks on abiks raamat „Darwini jalajälgedes“. Projekti peamiseks eesmärgiks on, et lapsed saaksid aru, et meie ümber olevad liigid moodustavad elurikkuse ja selle olemasolu on inimese heaolule mitmel viisil väga tähtis

Projektis saavad õpilased siduda Eesti jaoks valitud liigid õppekavaga.

Liikide käsitlus tuleks viia läbi aktiivõppe  meetoditega: vaatlused, võrdlused, joonistamine, tabelite koostamine, mängud jm tegevused.

Tegevuskava:

  1. Küsitluse läbiviimine
  2. Kooli ümbruse skeemi/plaani koostamine