Protokollid

Rohelise kooli töörühma protokoll nr. 3

Toimumise aeg: 16.10.2019

Koht : GEOGRAAFIAKLASS

Osalejad: Kersti Ojassalu, Karin Keert, Siim Ustav, Meriliis Kivimägi ,  Aliis Marii Tasa, Katta Triin Koost,

Päevakord:

 1. Globaalse kodaniku teemaga seotud nädala läbiviimisest ( Õiglane kaubandus )

Otsustati:

 1. Õiglase kaubanduse nädala raames toimuvad järgmised üritused ja tegevused:

Koolis viiakse läbi   järgmised TEGEVUSED:

 • näitused raamatukogus ja kooli koridorides
 • Õiglast kaubandust tutvutav esitlus kooli televiisorites
 • Teavitustöö kaupluses- kokkulepped
 • Õpetajatele FAIRE TRADE kohvi pakkumine
 • Rahataotlusprojekt Mondole
 • Osalemine Õiglase kaubanduse viktoriinis

Koosoleku juhataja: Karin Keert

Protokollija: Kersti Ojassalu

.

Rohelise kooli töörühma protokoll nr. 2

Toimumise aeg: 5.09.2019

Koht : GEOGRAAFIAKLASS

Päevakord:

 1. Koristuspäevast Viimsi Koolis

Otsustati:KORISTUSPROTSESSI EESMÄRK:

Selgitada ja õpetada märkama prügi enda ümber, prügi koht on prügikastis

Õpetada ja selgitada  prügi sorteerimise vajadust.

Selgitada taaskasutuse  vajadust. Õpetada , kuidas  ise vähem prügi toota

Süvendada meeskonnatöö ja koostöö tegemise oskust

Kinnitada organiseerimise  töörühm :

Peakorraldaja :   õpetaja Kersti Ojassalu

Abilised: osalevate klasside klassijuhatajad

Juhtkonna esindajad: Janne Järva

 • Koristusaktsioon toimus 20. septembril ajavahemikus 12. 15- 14. 30.
 • Muud tegevused- kokkulepped õpetajatega

Koosoleku juhataja Kersti Ojassalu

Protokollija: Karin Keert

Rohelise kooli töörühma protokoll nr. 1

Toimumise aeg: 28.08.2019

Koht : GEOGRAAFIAKLASS

Osalejad: Kersti Ojassalu, Peeter Sipelgas

Päevakord:

 1. TÖFF tegevustest Viimsi Koolis
 2. Kogu koolipere kaasamisest: kiri kooli listi

See tuleb taas – 26. septembril 2019 Viimsi Koolis! Viimsi Kool on taaskord üheks killukeseks mosaiigis Teadlaste Öö festivali (edaspidi TÖF) korraldamisel. Tegemist on Eesti ja kogu Baltikumi suurima teadust populariseeriva üritusega, mis sai alguse 2005. aastal Euroopa Komisjoni algatusel ja toimub juba 14. korda ja peateemaks on „101 eksperimenti“.

Sellel aastal soovime kaasata igat Viimsi Kooli õpilast ja töötajat ning loomulikult on oodatud lapsevanemad jt kogukonna liikmed. Muudame senist TÖFi korralduse formaati, et leida üles meie inimeste väärt ideed, millel on positiivne eesmärk või väljund, mis elu paremaks muudaks nii Viimsi Koolis kui ka kogukonnas.

Mida me tahame ära teha?
Kas tänaste teadmistega saame kujundada tulevikku? Mida on vaja teha selleks, et meie koduvald (Viimsi vald) oleks ka 200 aasta pärast innovaatiline, turvaline ja kestlik omavalitsus? Muutustega ei tule alustada homme, vaid täna ja igaüks meist saab teha midagi tuleviku heaks.

Kes, mida ja kuidas? – sellele saamegi vastused TÖFi raames korraldataval üritusel Viimsi Koolis!

26. septembril 2019 kell 9.00-11.00 toimuvad klassides keskkonna ja kestliku arengu teemalised ideelaborid, kus sõelutakse välja igas klassis 1-2 eesmärki koos tegevuskavaga, mis tuleb õppeaasta jooksul ellu viia ja ikka selleks, et leida tasakaal planeedi piiratud ökoloogiliste ressursside ja inimeste heaolu loomisel vahel.

Eesmärgi saavutamiseks läbiviidavad tegevused tuleb digitaliseerida ja pilves talletada.
Õppeaasta lõpus teeme kokkuvõtte eesmärkide saavutamiseks tehtud tegevustest ja loomulikult on välja pandud parimatele teostajatele auhinnad.

TÖFi temaatika haakub suurepäraselt Rohelise kooli programmiga ning aitab kujundada õpilaste üld- ja valdkonnapädevusi.

Seega – palun võimalusel jätta 26. septembril 2-3 tund just sellisteks tegevusteks. Täpsem info tuleb kindlasti sündmuse lähenedes septembrikuu jooksul.

Koosoleku juhataja: Peeter Sipelgas

Protokollija Kersti Ojassalu

Rohelise kooli töörühma protokoll nr. 1

Toimumise aeg: 10.10.2018

Koht : GEOGRAAFIAKLASS

Päevakord:

 1. Töörühma liikete kinnitamine. Lisaliikmete värbamisest
 2. Teemade valik õppeaastaks
 3. Koolisisesed koostöövõimalused
 4. Rohelise KOOLI programmi tutvustamisest kooliperele

Otsustati:

 1. Kinnitada praegune töörühm järgmises koosseisus:

Töörühma juht:  õpetaja Kersti Ojassalu / Laura Sofie Tohver

Asetäitja: õpetaja Karin Keert

Juhtkonna esindajad: Merle Sepp – algkool

Alge Ilosaar- põhikooli osa

Lapsevanemate esindajad: Vilve Roosioks ja Ingrid Rõigas

Töötajate esindajad: Margit Võsu, Andrus Villemson

Õpetajad: Meri Heinsalu, Ivi Rammul, Marika Liivandi, Karin Bachman, Mare Pent

Õpilased: Laura- Sofie Tohver, Katrin Nõmm, Emma Haas, Eva- Riin Järve, Märt Rikken

 • Selle õppeaasta käsitletavateks teemadeks otsustati valida:

Elurikkus- algkool- vastutajad Marika Liivandi ja Karin Bacman

Meri ja rannik- Karin Keert

Globaalne kodakondsus- Karin Keert

Tervis ja heaolu- Ivi Rammul

 • Koolisisesed koostöövõimalused on seotud olemasolevate projektidega: TORE, KIVA, UNESCO ühendkoolid, Läänemere projekt, ÕPILASESINDUS
 • Rohelise kooli programmi tutvustatakse õppenõukogus ja listi vahendusel õpetajatele ja ülejäänud kooli töötajatele, direktor tutvustab Hoolekogule , klassijuhatajad klassijuhatajatundides õpilastele. Lisaks pannakse stendile tutvustavad materjalid ja esitatakse üleskutse huvilistele õpilastele liitumiseks töörühmaga

Koosoleku juhataja Kersti Ojassalu

Protokollija: Karin Keert

Rohelise kooli töörühma protokoll nr. 2

Toimumise aeg: 7.11.2018

Koht : GEOGRAAFIAKLASS

Päevakord:

 1. Globaalse kodaniku teemaga seotud nädala läbiviimisest ( Õiglane kaubandus )

Otsustati:

 1. Õiglase kaubanduse nädala raames toimuvad järgmised üritused ja tegevused:

Nädal viiakse läbi (19.-30.11. 2018

TEGEVUSED:

 • Õiglasest kaubandusest ja lapstööjõust loengud ) 8.- 9 klass- Jaanus Välja
 •  näitus raamatukogus ja kooli sööklas
 • plakatite meisterdamine- parimatele auhinnad
 • Õiglast kaubandust tutvutav esitlus kooli televiisorites
 • 6. ja 8. klassi õpilased valmistavad kodunduse tunnis tervislikke maiustusi, milles on kasutatud Fairtrade märgiga tooteid (kakao, šokolaad, roosuhkur). Maiustused müüakse heategevuseesmärgil ning saadud tulu annetatakse (klassi valikul) ühele Mondo heategevusprojektile – https://www.mondo.org.ee/shop/heateokingitused/

  Õpilaste valmistatud toodete müük saab toimuma teisipäevast reedeni raamatukogu ees koridoris. Maiustusi ei ole palju, aga piisavalt, et reklaamida õiglase kaubanduse märki.
 • Esmaspäeval, 26.novembril, kell 15.00 ootame kodunduse klassi  kolmeliikmelisi meeskondi, kes oleksid nõus osalema Fairtrade küpsetiste projektis. Saadud tulu annetame (õpetajate valikul) samuti Mondo heategevuskingitusteks.
 • Õpetajatele FAIRE TRADE kohvi pakkumine
 • Rahataotlusprojekt Mondole- parimate plakatite auhinnad
 • Osalemine Õiglase kaubanduse viktoriinis

Koosoleku juhataja: Karin Keert

Protokollija: Kersti Ojassalu

Rohelise kooli töörühma protokoll nr. 3

Toimumise aeg: 6. detsember 2018

Koht : GEOGRAAFIAKLASS

Osalejad: , Karin Kersti, , Kairy Laura- Sofie, Kertu Emma ,Eva- Riin ,Märt, Axel , Emma Lotta

Merike

Päevakord:

 1. Kuidas aidata abivajajaid? Märka abivajajaid oma ümber

Otsustati:

Iga klass otsustab ise, kas loobub jõulude ajal loosipakkidest ja annetab selle asemel nt. KODUTUTE LOOMADE VARJUPAIKADELE

Võimalusel läbi MONDO teha ka kingitus  Aafrikasse. Algklassid jätkavad oma traditsiooni- jõululaatadel küpsetiste müügist saadud raha annetatakse VIIMSI valla invaühingule

Koosoleku juhataja: Laura

Protokollija: Kertu

Rohelise kooli töörühma  ja TERVISNÕUKOGU PROTOKOLL nr.4

Algus: 14:00

Lõpp: 16:10

Osalesid: Ivi, Marja, Tea, Mare, Reet, Liisi,

Kutsutud:  Kersti , Emma, Kertu ( Rohelise kooli esindaja)

Puudusid: Kairy, Triin, Anna-Marie, Ülle, Eve, Külli, Viktoria, Kätlin

PÄEVAKORD:

Tervisekuu 2019 organiseerimine

Tervisekuu eesmärk on:

Plaanitavad tegevused:

 1. Endomondo
 2. 5km päevas arvestus – tervisekuu lõpuks on vaja läbida 150km
  1. Kes on selle ületanud, see osaleb auhinna loosis
 3. Vilve vast aitab
 4. Auhind loositakse. Mis on auhind? (võiks ju olla kolmele)

2. Algklassidele

 • Perepäev – Mingisuguse raja läbimine, kus on küsimused, millele peab vastama, aga ei pea tegema ühel ajal – motivatsioon perega välja tulla – toimub äpi kaudu
  • Uurivad Kristiina Agu ja Maris Laanela
  • Auhind tervishoiumuuseumi perepilet
 • Ainekavas olevad teemad
  • Tea ja Marge

Tervisenädal- teemad ainekavas, mis läbitakse

 1. klass

Terve ja haige inimene, tervise eest hoolitsemine, ravimid.  Tervislik eluviis: mitmekesine toit, piisav uni ja puhkus ning liikumine ja sport. Esmaabi.

2.  klass

Vaimne ja füüsiline tervis.  Tervislik eluviis, terviserada ja tervisesport.  Ohud tervisele ja toimetulek ohuolukorras, abi saamise võimalused.  Esmaabi.

3. klass

Tervislik eluviis: mitmekesine toit, piisav uni, puhkus. Abi saamise võimalused, teab hädaabi telefoninumbrit ja oskab kutsuda abi.

3. Challenge

 • Kooli siseterviserada II-III kooliaste klassiastmeti – 12 auhinda – rätikud (kooliastme parim tüdruk ja poiss)
  • Kl.juh tundide ajal
  • Igast klassist 1 poiss ja 1 tüdruk
  • Stardist 30sek järel rajale laskmine
  • Õpetajad templitega punktides (kl.juh ja tervisenõukogu liikmed)
   • Vaja rada läbi käia, et näha, kui palju õpetajaid on vaja – Ülle
 • Pop-up challenge (vahetundide ajal) – 90 auhinda (apelsinid?)
  • Igast klassist parim poiss ja parim tüdruk, nendest parim võidab klassiastme
  • ÕE kohtunikeks?
  • Esmaspäev – Kätekõverdused (1min jooksul)
  • Teisipäev – Plank (kes kõige kauem)
  • Kolmapäev – Kükid (1min jooksul)
  • Neljapäev – Ühel jalal seismine, ei tohi jalga toetada teise jala peale (kes kõige kauem)
  • Reede – hoia sirgete kätega vett täis pudelit (kes kõige kauem)
   • Borjomi pudelid
  • Klassiaste omakeskis, vastutajad selle klassiastme õpetajad
  • Klassijuhatajate informeerijad
   • 1.-3. klass Tea ja Marge
   • 4.-6. klass
    • 4.klassides Marisele sööta idee
    • 5.klassides Anna-Marie
    • 6.klassides Mare
   • 7.-9. klass
    • 7.klass Viktoria
    • 8.klass Liisi, Triin
    • 9.klass Ivi, Eve, Marja
 • Auhinnad
  • Medalid – Marja vastutab

4. 18.märts 1.klassidel hambaarsti loeng – Reet

5. 9.klassidel elustamiskoolitus – Reet lepib ise õpetajatega kokku

6. Ivi rääkis raamatukoguga – paneb välja psühholoogilise kirjanduse valiku ning õpetajate tuppa varasemad ajakirjad Tervis.

7. Tee teisipäevad – Aime M. on abis tee tegemisega.

 • Ivi kirjutab kirja teepoodidesse, kas keegi soovib oma tooteid promoda (sponsoreerida)

9. Vaikuseklass(id) – klassid vahetundides nutivabaks. Klassiruumis sees on telefon keelatud. Eesmärk, et õpilased näeksid, et saab ka teisiti.

10. Reklaamid – kuulutused (koridorides, klassides, õp.toas jne)

 • Endomondo
 • Anna sõber üles (paljundusmasinate juurde)

11. Tantsuvahetunnid – Külli?

TEGEVUSTE JA VASTUTAJATE TABEL

Õpilastele Ülesanne Vastutaja (info edastaja) Kuupäev
Tantsuvahetunnid lisaks Külli
Reklaamid Liisi, Ivi
Siseraja läbikäimine ja punktide lugemine Ülle
Perepäev 4.klassides Maris, Kristiina
9. klasside nahaloeng Marja
7. klasside hambaloeng Ivi 3.04 1-5 tunnini
6. klasside esmaabi Reet
9. klasside elustamise töötuba Reet
1. klasside hambaarst Reet 18.märts
8.-9. klasside Depressiooni kogemusnõustaja Eve Tunnid toimuvad aprillis
Pop-up challenge Klassijuhatajad (vt ka eest poolt)
Ujumisvõistlus ??? ???
Õpetajatele Õpetajate lõpuüritus Lavendel SPA kell 15.30-19.30 meie privaat 6. Euri inimene 30.aprill
Küpsetamine ilma nisu ja rukkita töötuba (osalustasuga) Ivi Osalustasuga, sest toiduained maksavad K:17.aprill 15.30 õppeköök
Kirke Võimlemine Liisi, Kirke
Nutridata Kairy (Ivi uurib, millal) K:3.04 kell 15.00
Õlide töötuba Kätlin K: 10.aprill 15.00 õppeköök
Shindo (osalustasuga) Viktoria
Kundalini jooga (osalustasuga) Mare
Nahaarst (või muu) Marja
Tee teisipäevad Aime M.
Auhinnad Marja
Grete (tervishoiumuuseum)

Koosoleku juhataja : Ivi

Protokollija Marja

Rohelise kooli töörühma protokoll nr. 5

Toimumise aeg: 10.04.2019

Koht : GEOGRAAFIAKLASS

Osalejad: Karin,  Kersti, Meri, Mare, Ivi,  Laura- Sofie, Kertu Emma ,Eva- Riin ,Märt, Axel , Emma Lotta

Päevakord:

 1. Keskkonnanädala üleskutsest
 2. Teema „Meri – ja rannik“ FENOLOOGILISED VAATLUSED LÄÄNEMERE RIIKIDES

Mõtted:

 1. Üleskutse KÕIK LIIKUMA –  KAASA PRÜGIKOTT!

( info kooli kodulehele, listi)

Aktsioonist!  19. aprillil  toimub Keskkonnanädala raames  „PRÜGIMATK“ .

MAT-INF tudengiselts korraldab “Prügimatka” , kus kutsutakse  üles veetma ühte mõnusat kevadpäeva looduses matkates.

 • 6. a ja 6 b klass osalevad  „Prügimatka“ kampaanias- korjame prügi klindialuselt õpperajalt ja tutvume kevadekuulutajatega looduses ( fenoloogilised vaatlused) 18. aprillil 2019
 • 9 e klass osaleb prügikoristusaktsioonis 17. aprill 2019
 • Millised klassid veel?- ootame teadaandeid

Koosoleku juhataja Kertu

Protokollija: Emma

.