Keskkonnapõhimõtted

  • Suhtume loodusesse lugupidavalt.
  • Kasutame ressursse säästlikult: ruumist lahkudes kustutame tuled, ei raiska vett, taaskasutame paberit, mõtestame oma tegevust ja planeerime hoolikalt vajaminevaid materjale.
  • Eelistame klassi- ja kooliüritustel taaskasutatavaid või biolagunevaid nõusid plastiknõudele.
  • Kogume pandipakendeid, et need pakendiringlusesse anda.
  • Õpime aktiivselt õues ja kasutame oma koolihoovi ning kodukoha võimalusi.
  • Osaleme keskkonnakampaaniates ja –projektides.
  • Organiseerime koolis keskkonnaalaseid üritusi,
  • Tunneme kodukoha loodust.
  • Õpime ja täiendame pidevalt oma keskkonnaalaseid teadmisi.