Keskkonnaküsitluste kokkuvõtted

  1. Õpilaste küsitluste kokkuvõte

2. Lapsevanemate küsitluse kokkuvõte

3. Õpetajate küsitluse kokkuvõte

4. Sööklapersonali küsitlus