Eestis on programmiga liitunud juba üle 140 õppeasutuse.

Rohelise kooli programm, ingliskeelse nimega Eco-Schools Global, on tuntuim ülemaailmne keskkonnaharidusprogramm õppeasutustele – seal osaleb üle  70 riigi. Programm toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Programmi koordineerib Foundation for Environmental Education (FEE) Taanis, Rohelise kooli programmi eestvedaja Eestis on Tartu loodusmaja. 

Koolide asukoha leiab https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ey8vyegIUTfbRy2pW0ay6MCppK3BQk24&ll=58.86138262638993%2C26.121700625140647&z=7

Rohelise Kooli programmi koduleht https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

Viimsi Kool liitus Rohelise Kooli projektiga

Rohelise kooli programm, ingliskeelse nimega Eco-Schools Global, on tuntuim ülemaailmne keskkonnaharidusprogramm õppeasutustele – seal osaleb üle  70 riigi.

Programmi juhib Taani organisatsioon Foundation for Environmental

Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing,

mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut.

FEE erinevate programmidega (Sinilipp, Roheline võti jt) töötab organisatsioone

rohkem kui 80 maalt.

Programm toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks.  Eestis koordineerib programmi Tartu loodusmaja. Rohelise kooli programmist saab täpsemalt lugeda siit: https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja kestlikku  arengut toetava hariduse propageerijana.FEE kaheksa Hariduslikku põhimõtet, mida järgivad kõik programmidega liitunudorganisatsioonid:
  1. Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.
  2. Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega.
  3. Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.
  4. Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.
  5. Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.
  6. Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.
  7. Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
  8. Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi.Roheline_kool_logo