Keskkonnatöörühm

Keskkonnatöörühma liikmete nimekiri 2019-2020 õppeaastal

3.1. Keskkonnatöörühma liikmete nimekiri 2018-2019 õppeaastal
Nimi Sidusrühm((juhtkonna liige, õpetaja, tugitöötaja vms, lapsevanem, õpilane/lasteaialaps)
Kersti Ojassalu   Õpetaja- töörühma juht  
Karin Keert Õpetaja ( valdkonnad: Globaalne kodakondsus ja Meri ja rannik)
Ivi Rammul Õpetaja ( Tervis ja keskkond)
Karin MerileppKristiina Agu Õpetajad ( Elurikkus)
Vilve RoosioksMeri Heinsalu Lapsevanemate esindajad
Alge IlosaarMerle Sepp Juhtkonna esindaja Põhikool Juhtkonna esindaja Algkool
Margit Võsu Töötajate esindaja
 Laura Sofie Tohver Õpilane, töörühma juhi asetäitja
Riin Järve Õpilane- ÕE esindaja
Märt Rikken Õpilane
Axel Daar Õpilane
Kertu Nõmm Õpilane
Emma Haas Õpilane

Viimsi Kool liitus Rohelise Kooli projektiga

Roheline Kool ehk ECOSCHOOLS on ülemaailmne programm, osaleb ligi 53000 kooli 67 maalt.

Programmi juhib Taani organisatsioon Foundation for Environmental

Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing,

mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut.

FEE erinevate programmidega (Sinilipp, Roheline võti jt) töötab organisatsioone

rohkem kui 80 maalt.

UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja kestlikku  arengut toetava hariduse propageerijana.FEE kaheksa Hariduslikku põhimõtet, mida järgivad kõik programmidega liitunudorganisatsioonid:
  1. Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.
  2. Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega.
  3. Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.
  4. Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.
  5. Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.
  6. Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.
  7. Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
  8. Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi.Roheline_kool_logo