ARTIKLID

Viimsi kool õpetab oma noori looduskeskkonda väärtustama

Artikkel Viimsi Teatajas – autor Lea Pullerits

https://viimsiteataja.ee/uudised/haridus/viimsi-kool-opetab-oma-noori-looduskeskkonda-vaartustama/

KiVa programmi abil kiusamisvaba kooli poole  Autor: Lea Pullerits -5. Mar 2021

 Su üle uhke olen, minu Viimsi Kool    Autor: Lea Pullerits -18. Mar 2021
 Kuidas toime tulla eksamite ja katsete eelse stressiga? Autor: Eliise Lepp -6. Apr 2021

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Viimsi Kool liitus Rohelise Kooli projektiga

Roheline Kool ehk ECOSCHOOLS on ülemaailmne programm, osaleb ligi 53000 kooli 67 maalt.

Programmi juhib Taani organisatsioon Foundation for Environmental

Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing,

mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut.

FEE erinevate programmidega (Sinilipp, Roheline võti jt) töötab organisatsioone

rohkem kui 80 maalt.

UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja kestlikku  arengut toetava hariduse propageerijana.FEE kaheksa Hariduslikku põhimõtet, mida järgivad kõik programmidega liitunudorganisatsioonid:
  1. Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.
  2. Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega.
  3. Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.
  4. Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.
  5. Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.
  6. Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.
  7. Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
  8. Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi.Roheline_kool_logo